Ân oán cõi đời


Trên cõi đời này, có rất nhiều nguyên nhân gây phiền não và khổ đau cho mọi người. Một trong những nguyên nhân đó chính là: chuyện Ân Oán, tức là chuyện ân nghĩa và chuyện oán thù trên cõi đời. Theo thói thường, con người chóng quên chuyện ân nghĩa, nhưng chuyện oán thù…

Lời dạy của Khổng Tử.


7 lời khuyên của Khổng Tử Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người Trung Hoa đời sau…

…Tản Mạn…


Ra chợ, đến bến tàu hay trạm xe buýt, đi chợ hoặc du lịch…đâu đâu chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những cảnh “xin bố thí”. Họ, có thể là một em bé hay thanh niên hoặc lão già…không phân biệt lứa tuổi. Tất cả đều có chung một đặc điểm là đói rách…