Sir Gustave Eiffel – “Ngài kỹ sư vĩ đại”


 Cầu Long Biên đầu thế kỷ 20  Cầu Tràng Tiền, Huế (ảnh mới chụp gần đây)  Nhà Bưu Điện Sàigòn bên ngoài và bên trong (ảnh 2001) Nhưng cuộc sống đôi khi rất nghịch lý: Người đời thường để ý đến công trình của ông nhiều hơn chính bản thân ông. Năm 1889, khi chứng kiến đám…

Bí mật Tử Cấm Thành


Nước Đức phát giác một công trình do người Việt làm ra mà Tàu giấu nhẹm để nhận là của Tàu Nguyễn An, một tù binh chiến tranh người Việt Nam, đã được Vĩnh Lạc, hoàng đế nhà Minh, giao trọng trách thiết kế và tổng chỉ huy việc xây dựng Tử Cấm Thành Bắc…