Chúc mừng năm mới


Làm ăn tấn tới Một vốn bốn lời Thời cơ đang đợi. Chúc mừng năm mới Công danh sáng ngời May mắn khắp nơi Đổ về tơi tới. Chúc mừng năm mới Tâm trí thảnh thơi Thỏa mái vui chơi Đời luôn tươi mới Chúc mừng năm mới Sức khỏe vô đối Bệnh viện không…

Tết Nguyên Đán ….có từ đâu?


Tết Nguyên Đán là của người Việt Sắp đến Tết Ta là Viễn Xứ cảm thấy buồn buồn, tủi tủi vì nghe nhiều người nói là New Year of China!!! (người ngoại quốc không biết đã đành nhưng nhiều người Việt cũng nói như vậy….thật là buồn) Thật ra Tết Nguyên Đán là Tiết lễ…