Cô dâu của tôi


Originally posted on Việt Anh:
Tất cả là vì cô dâu của tôi. Tôi vẫn lẩm nhẩm câu nói đấy trong đầu như là một vũ khí lợi hại từ cái nhìn của mấy đứa bạn. Thật ra thì tôi toàn được khen suốt. Nào là lãng mạn như phim Hàn Quốc, trông rất…

NGUYÊN TẮC 90/10


Originally posted on Việt Anh:
Điều này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn (hoặc ít nhất, cách thức bạn phản ứng lại với các tình huống) Nguyên tác: Discover The 90/10 Principle của Stephen Covey It will change your life (or at least, the way you react to situations) Chuyển ngữ: Kim Ngân…

VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO


Originally posted on Việt Anh:
Tại sao một số người, tổ chức lại có tính sáng tạo vượt trội so với một số người, tổ chức khác? Điều gì đã giúp cho những người, tổ chức có năng lực sáng tạo vượt trội so với những người, tổ chức khác? Câu trả lời không…