Ai là ai sẽ được trả lời xác đáng


Tác giả: Tô Văn Trường VA. : Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này, một bài viết lý giải một loạt các hiện tượng đáng quan tâm, suy ngẫm gần đây, từ hiện tượng “chim mồi” bẩn tính nhất, đến thông điệp của TTCP xác định thái độ nước Việt trước…

Sự sống lại của một huyền thoại: Một tỷ phú Australia có kế hoạch một bản sao của “Titanic”. “Titanic II” sẽ được xây dựng ở Trung Quốc và năm 2016 sẽ được hạ thủy.


Ngày 15 Tháng 4 năm 1912, các “Titanic” bị chìm tại Bắc Đại Tây Dương và cướp đi sinh mạng của 1.500 người .Sự sống lại của một huyền thoại: Một tỷ phú Australia có kế hoạch một bản sao của “Titanic”. “Titanic II” sẽ được xây dựng ở Trung Quốc và năm 2016 sẽ…

Toàn văn Hiến Pháp sửa đổi 2013


LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.…